Roberta Dahls logga

Till startsida Till företaget Till kontakter Till länkar Till om mig Till Tjänster

Om mig

För mer än 30 år sedan legitimerades jag som sjukgymnast i Lund. Arbetade sedan på UMAS i Malmö och Lasarettet i Trelleborg.

1982 övergick jag till ergonomi och började inom företagshälsovård i Skåne företrädesvis i Malmö, Lund, Trelleborg och Helsingborg. Åren har gett mig stor erfarenhet av vitt skilda verksamheter från kommunal- och landstingssfären till privata industri- och tjänstemannaföretag.

I drygt 25 år har jag dessutom haft förmånen att undervisa i ergonomi på Malmö Högkola, Univeristetet och vårdgymnasiet i Lund samt i gymnasieskolans omvårdnadslinjer.

  Min utbildning
 • Leg. Sjukgymnast. Lund
 • Företagsgymnastutbildning. Umeå
 • Ergonomi. Lunds tekniska högskola LTH
 • KBT (kognitiv beteendeterapi) för sjukgymnaster
 • Basal kroppskännedom
 • Psykologisk kris- o stressbearbetning
 • Funktionsbedömning (Tippa, RoM m fl)
 • Förflyttningsteknik
 • Mm, mm